(Ελληνικά) I.M. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΣΟ

(Ελληνικά) ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑ
Τ.Κ. 33054
Τηλ. 0030 22650 35002